nomex tổng thể montserrat

Aramid, Kevlar, Twaron, Nomex là gì? Đặc điểm, thuộc tính